'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys 2017

MAE gwasanaethau brys y Gogledd yn paratoi ar gyfer cynnal y gwasanaeth carolau Nadolig blynyddol. Eleni bydd y seren opera o Gymru Rhys Meirion yn perfformio.

Cynhelir y gwasanaeth ar y cyd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a'u phartneriaid yng Nghadeirlan Llanelwy, dydd Llun 11 Rhagfyr am 7.30yh.

Bydd perfformiadau gan Dafydd Jones enillydd yn yr Eisteddfod, Côr Ieuenctid Sir Ddinbych a Band Arian Llaneurgain.

Mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i’r cyhoedd ddod i’r gwasanaeth.

Bydd yr holl gyfraniadau yn mynd i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. 

Dywedodd Tracy Myhill, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae’r gwasanaeth hwn yn gyfle i’r gwasanaethau brys a’n partneriaid ddod ynghyd i daro’r nodyn tymhorol cywir. 

“Mae hefyd yn gyfle i fyfyrio ar y rôl hanfodol rydym ni’n ei chyflawni wrth wasanaethu cymunedau ar draws Cymru, a thalu teyrnged i’r rhai sy’n ein hamddiffyn ac yn ein cynorthwyo i gadw’n ddiogel 24 awr y dydd, 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn. 

“Mae croeso i unrhyw un ddod i’r noson arbennig hon, sydd wedi denu cynulleidfa sylweddol yn draddodiadol ac sy’n siwr o ennyn ysbryd y Nadolig. 

“Hoffwn ddymuno Nadolig Llawer a Blwyddyn Newydd hapus ac iach i’n staff, ein gwirfoddolwyr, ein partneriaid a’r cyhoedd.”

Gwahoddir gwesteion y gwasanaeth carolau i barcio yn Ysgol Glan Clwyd.

Carol Service Poster 2017

Nodiadau i Olygyddion
Cysylltwch gyda’r Arbenigwr Cyfathrebu Lois Hough ar 01745 532537 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth.   


8 Nov 2017 15:18
Canslo eich cludiant