'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Nifer o ymwelwyr â gwefan Gofal Iechyd ym mis Ionawr yn torri record

Mae nifer mwy nag erioed o’r blaen o borwyr y we wedi cael cymorth ar-lein o wefan gofal a gwybodaeth iechyd.

Cofnodwyd mwy na 100,000 o ymweliadau ar wefan Galw Iechyd Cymru yn ystod mis Ionawr, bron i ddwy waith y nifer a gofnodwyd ar y safle'r adeg hon y llynedd ac yn record mewn mis i’r safle ers i’r gwasanaeth ddechrau.

Ac mae hyn yn 30,000 yn fwy o ymweliadau i gael help a gwybodaeth nag yn ystod mis Rhagfyr.

Yn ystod mis Ionawr, roedd gwasanaethau ar-lein Galw Iechyd Cymru’n rhoi cyngor a gwybodaeth iechyd i 107,695 o ymweliadau â’r wefan. Gall pobl sâl a rhai sy’n ansicr am beth i’w wneud alw ar y gwasanaeth 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn. Ochr yn ochr â’r opsiwn dros y ffôn, gall pobl hefyd gael yr un cyngor a gwybodaeth ag y bydden nhw’n eu cael dros y ffôn wrth glicio botwm.

Mae’r wefan: www.nhsdirect.wales.uk yn caniatáu i ymwelwyr ddysgu mwy am eu hiechyd drwy’r gwyddoniadur A-Z . Mae’n caniatáu i chi chwilio, yn eich amser eich hun, am ddeintydd, fferyllfa neu grwp cefnogi yn eich ardal ynghyd â chynnig Gwasanaeth Ymholiadau Ar-lein dwyieithog i ateb unrhyw gwestiynau gwybodaeth iechyd yr hoffech eu gofyn.

Gellir defnyddio’r Gwasaneth Ymholiadau Ar-lein Gwybodaeth am Bresgripsiynau hefyd i helpu i ddeall a rheoli cyflyrau tymor hir yn well.

A gyda’r tymor annwyd a ffliw yn ei anterth y gaeaf hwn, gall pobl hefyd wirio symptomau a chael hyd i’r help gorau drwy’r gwiriwr annwyd a ffliw ar-lein.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol, Aileen Evans: “Dyma’r nifer mwyaf o ymweliadau a gofnodwyd ers i ni lansio’r wefan. Roedd ymweliadau â’r wefan yn cynyddu drwy gydol 2011 ac roedd ffigyrau mis Rhagfyr yn llawer mwy na’r flwyddyn flaenorol pan oedd dim ond ychydig dros 40,000 yn ymweld .

“Mae’n hawdd mynd i’r wefan drwy gyfrifiaduron a ffonau soffistigedig heddiw felly gallwch wirio problem iechyd hyd yn oed pan fyddwch chi allan o gwmpas. Os na fyddwch chi’n teimlo’n dda, cofiwch ymweld â’r wefan. Mae’n llawn gwybodaeth fydd yn tawelu eich meddwl ac yn eich cyfeirio at y cyfeiriad cywir i gael y gofal neu driniaeth rydych eu hangen ar gyfer salwch neu anaf. ”

Ewch i Wefan Galw Iechyd Cymru ar www.nhsdirect.wales.nhs.uk neu ffoniwch 0845 46 47 i gael cyngor a gwybodaeth iechyd.


6 Feb 2012 10:07
Canslo eich cludiant