'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Staff ambiwlans a gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd ar gyfer cefnogwr achub bywyd hael

Mae staff Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi dod at ei gilydd i roi gwên ar wyneb un sy’n cefnogi cynllun achub bywyd yn selog. Roedd wedi colli ei Nadolig.

Talodd y parafeddyg Alun Roberts o Lanrwst ymweliad arbennig â Bethany Siddle-Ward, Hen Golwyn, i gyflwyno rhodd wedi’i phersonoli iddi gan staff ambiwlans a gwirfoddolwyr Gogledd Cymru.

Cyflwynodd Alun iPad i’r ferch ifanc, sy’n anabl yn gorfforol, ar ôl clywed bod Bethany wedi gorfod cael nifer o lawdriniaethau difrifol ar ei haelodau isaf mewn ysbyty yng Ngobowen dros gyfnod o dri mis, oedd yn cynnwys gwyliau’r Nadolig.

Daeth Bethany yn seren Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned ar draws Gogledd Cymru ar ôl digwydd dod ar draws Alun yn ystod Carnifal Abergele yn 2008.

Yn ystod yr achlysur, roedd Alun, oedd yn swyddog ymatebwyr cyntaf rhanbarthol dros dro ar y pryd, yn trin ei mam Adele a’i brawd Owen am adweithiau alergaidd.

Ar ôl i Alun greu gryn argraff arni wrth drin ei mam a’i brawd, penderfynodd Bethany, sy’n 14 erbyn hyn, ei bod am wneud rhywbeth i ddiolch am hyn a hyd heddiw, mae wedi cefnogi’r gwirfoddolwyr fel Brenhines Carnifal anrhydeddus Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned yng Ngogledd Cymru.

Yn 2009, cafodd wobr gwirfoddolwr anghyffredin Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am ei hymroddiad i gefnogi’r cynllun.

“Mae Bethany wedi gwneud cymaint i’r gwirfoddolwyr yng Ngogledd Cymru a’r staff ambiwlans sy’n gweithio gyda nhw. Pan glywais am yr anawsterau anferthol roedd wedi’u dioddef, teimlais fod angen rhoi rhywbeth yn ôl iddi i’w helpu fel gwerthfawrogiad am yr holl gefnogaeth y mae hi wedi’i rhoi i ni dros y blynyddoedd,” meddai Alun.

“Penderfynais gael iPad iddi gan ei fod yn hawdd iddi ei ddefnyddio a hefyd i weld lluniau arno. Gwn faint o ddiddordeb sydd ganddi yn y gwasanaeth felly rydym wedi llwyddo i lwytho lluniau o wirfoddolwyr a bywyd ambiwlans i ddangos na fyddwn byth yn anghofio ei chefnogaeth.
Ychwanegodd Alun: “Pan soniais am hyn yn gyntaf wrth fy nghydweithwyr, cefais fy synnu gan y gefnogaeth i godi arian i roi’r rhodd i Bethany. Mae staff llinell flaen ar draws Gogledd Cymru, Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned a staff gweinyddu o’r Ymddiriedolaeth i gyd wedi rhoi i helpu i roi gwên ar wyneb Bethany!

Mae’r ferch ifanc o Hen Golwyn yn benderfynol o hyd i gefnogi Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned sut bynnag mae hi’n gallu ac mae’n gweithio tuag at ymgymryd â gôl fydd yn newid ei bywyd i helpu’r timau.

Dywedodd: “Bwriadaf ysgrifennu at bob un ohonyn nhw sydd wedi cyfrannu at y rhodd hon i ddweud diolch. Hefyd, rydw i’n anelu at gerdded 100 metr ar fy mhen fy hun a byddaf yn gwneud hyn i gefnogi’r Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned.

Ychwanegodd ei Mam Adele: “Rydyn ni hefyd am ddweud diolch wrth y staff ambiwlans gwych oedd yn gofalu amdanon ni pan oedden ni’n mynd yn ôl a blaen i Gobowen. Roedden nhw gymaint o help iddi. Diolch yn fawr iawn i bob un roedden ni’n eu cyfarfod.”


4 Apr 2012 12:06
Canslo eich cludiant