'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

 

Rydym bob amser yn ceisio recriwtio mwy o bobl i fod yn wirfoddolwyr ar gyfer y Gwasanaeth Ceir Ambiwlans.  Ar hyn o bryd, mae gwir angen mwy o wirfoddolwyr yng Ngogledd Cymru.

Rhaid i Wirfoddolwyr Gwasanaeth Ceir Ambiwlans fod yn:

  • Ffit ac yn iach
  • Berchennog car gydag yswiriant cynhwysfawr llawn
  • Meddu ar drwydded yrru lân


Byddai disgwyl i yrwyr ceir gwirfoddol gludo cleifion sy’n gallu symud i ac o’u cartrefi i ysbytai ar gyfer apwyntiadau. Yng Ngogledd Cymru, gallai hyn olygu siwrneiau i Lerpwl a Manceinion.

Mae’r oriau gwaith yn hynod o hyblyg a bydd y gwirfoddolwyr yn rhoi rhestr i ni i ddangos pryd mae’n gyfleus iddyn nhw a byddwn ni’n trefnu o gwmpas hyn.

Telir costau teithio ac mae’r rhain wedi’u seilio ar y milltiroedd maen nhw’n teithio.

Os hoffech chi wirfoddoli ar gyfer y Gwasanaeth Ceir Ambiwlans neu os hoffech chi drafod i gael mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Ceir Ambiwlans yn eich ardal.

Rhanbarth y Gogledd: Phil Stanley 01745 532534

Rhanbarth y Canolbarth a’r Gorllewin: Sarah Campion 01792 562991

Rhanbarth y De Ddwyrain: Rachel Leighfield 01633 626214

Mynnwch wybod mwy am waith gyrwyr y Gwasanaeth Car Ambiwlans yma.

Gwasanaeth Ceir Ambiwlans

Hoffwn wneud cais i ymuno â’r Gwasanaeth Ceir Ambiwlans fel Gyrrwr Car Gwirfoddol. A fyddai’n bosibl i mi gael pecyn gwybodaeth, os gwelwch chi’n dda?
* angenrheidiol

Enw: *

Cyfeiriad llawn: *

Cod post: *

Cyfeiriad e-bost: *  

A fyddech chi cystal â nodi ymhle glywsoch chi am y Gwasanaeth Ceir Ambiwlans:


Canslo eich cludiant