'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Rheolaeth a Chefnogaeth

Mae swyddogaethau’r gwasanaethau rheolaeth a chefnogaeth yn amrywio ar draws yr Ymddiriedolaeth a hefyd yn rhan allweddol o’r tîm gwasanaethau ambiwlans.

Mae gan y grwp hwn o staff gyfleoedd gyrfaoedd clir gyda hyfforddiant a datblygiad cysylltiol mewn meysydd fel Cyllid, Datblygiad Gweithlu a Threfniadaethol, Rheoli Fflyd, Iechyd a Diogelwch, Rheoli Risg, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, a Gweinyddiaeth Gyffredinol.

Gofynion Mynediad

Bydd y cymwysterau academaidd neu broffesiynol angenrheidiol yn dibynnu ar y maes gwaith.

Hyfforddiant
Bydd yr hyfforddiant perthnasol yn dibynnu ar y maes gwaith.

Gwelir ein holl gyfleoedd swyddi yma.  Er mwyn gwneud cais, gallwch fynd i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan Swyddi GIG a bydd y safle wedyn yn awtomatig yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn ni’n hysbysebu swyddi.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a swyddi gwag Gwasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook

Canslo eich cludiant