'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cliciwch y botwm isod i glywed swn siren yr ambiwlans eto:

* Flash player 9 is required to listen to the audio clip of the ambulance siren.
Please use the link below to download the player.

Thank you for your co-operation.

Get Adobe Flash player

Wedi gweld y golau’n fflachio – wedi clywed y seireniaid, ond mae penderfynu beth i wneud pryd fod cerbyd brys yn dod yn gallu bod yn benbleth.

Dyma rhai awgrymiadau i’ch helpu chi aros yn ddiogel a helpu ein cerbydau brys i gyrraedd pen eu taith heb oediad.

 • Edrych a Gwrando
  Edrychwch yn eich drychau yn rheolaidd a gwnewch yn siwr fod eich miwsig ddim yn rhy uchel.

 • Meddwl am maint a llwybr y cerbyd brys
  Efallai fydd angen i chi symud hyd yn oed os ydy’r cerbyd brys yn teithio ar ochr arall y ffordd.

 • Defnyddio eich dangoswyr (indicators)
  Fydd hyn yn helpu cerbydau brys a modurwyr arall i wybod beth rydych yn mynd i wneud.

 • Tynnu i mewn neu symud yn ddiogel
  Efallai fydd dim angen i chi stopio yn gyfangwbl.

 • Peidio stopio gyferbyn â rhwystrau
  Fydd hyn yn gwneud y ffordd yn fwy cul

 • Peidiwch a mowntio cyrbau na palmentydd
  Byddwch yn ymwybodol o bobl ar y stryd, pobl yn beicio a cerbydau arall.

 • Defnyddiwch eich dangoswyr i arwyddo pan rydych yn tynnu i ffwrdd
  Mae’n bosib fydd cerbydau tu ôl i chi yn dal i symud, byddwch yn ofalus pryd fyddwch yn ymuno â’r ffordd eto.

 • Byddwch yn wyliadwrus
  Mae’n bosib fydd mwy o gerbydau brys yn dilyn.

Lawr lwytho Gwylio’r Ffordd

Mae mwy o cyfarwyddiadau ar gael yn y Rheolau’r Ffordd Fawr, mae’r adran isod ynglyn â cerbydau brys.

Cerbydau Argyfwng a Cherbydau Cefnogi adeg Digwyddiadau. Dylech edrych a gwrando am ambiwlans, injan dân, cerbydau heddlu neu feddyg neu gerbydau argyfwng eraill sy’n defnyddio goleuadau glas, coch neu wyrdd sy’n fflachio a seirenau neu oleuadau blaen sy’n fflachio, neu gerbydau Swyddog Traffig yr Asiantaeth Priffyrdd a cherbydau Cefnogi adeg Digwyddiad sy’n defnyddio goleuadau ambr sy’n fflachio. Pan fydd un yn agosáu, peidiwch â mynd i banig. Ystyriwch pa ffordd y mae’r cerbyd yn mynd a chymerwch gamau priodol er mwyn gadael iddo fynd heibio, tra’n cydymffurfio â’r holl signalau traffig. Os oes angen, tynnwch i mewn i un ochr y ffordd a stopio, ond ceisiwch osgoi stopio cyn ael bryn, cornel neu ddarn cul o’r ffordd. Peidiwch â rhoi eich hun, defnyddwyr eraill y ffordd na cherddwyr mewn perygl a cheisiwch osgoi rhag mynd ar y palmant. Peidiwch â brecio’n galed wrth agosáu at gyffordd neu gylchfan, oherwydd efallai nad yw gyrrwr y cerbyd y tu ôl i chi yn gallu gweld yr un peth â chi.

Rheolau’r Ffordd Fawr (Adran 219)
Fersiwn ar-lein swyddogol www.direct.gov.uk

Canslo eich cludiant