'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Beth yw Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned?
Gall Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned fod yn unrhyw un o gwbl sy’n byw yn eich cymuned lleol chi – gallwn fod wedi ymddeol, yn athro, yn beiriannydd neu yn gweithio mewn siop.  Maent yn bobl sy’n gwirfoddoli amser i achub bywydau yn y gymuned. 

Beth mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn gwneud?
Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn helpu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru drwy cyrraedd argyfyngau sy’n bygwth bywyd cyn fod ambiwlans yn gallu cyrraedd.  Mae’r cynllun yn gweithio mewn trefi a pentrefi ar draws Cymru ac yn fudd mawr.  Mae’n gweithio oherwydd fod yr Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn gwasanaethu eu cymuned lleol yn unig, dyma sut mae modd iddynt gyrraedd lleoliad yr argyfwng cyn ambiwlans.

Sut maent yn helpu cleifion?
Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf llawn yn cynnwys cynorthwyo cynnal bywyd sylfaenol, therapi ocsigen a sut i ddefnyddio deffibrilwr.  Teclyn a ddefnyddir i helpu cleifion sy’n cael trawiad ar y galon yw deffibrilwr.  Mae ymchwil yn profi fod siawns cleifion o fyw yn codi pan fod sgiliau achub bywyd yn cael ei ddefnyddio cyn gynted a sy’n bosib, mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn chwarae rôl hanfodol oherwydd hwy sy’n aml yn cyrraedd cleifion yn gyntaf. 

Ydynt yn nyrsys neu yn barafeddygon?
Nac ydynt.  Nid yw Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned i fod i ailosod rôl parafeddygon ond i gynorthwyo’r Gwasanaeth Ambiwlans drwy ddefnyddio sgiliau achub bywyd.  Mae’r sgiliau yma yn hanfodol i gadw cleifion yn sefydlog nes fod parafeddygon yn cyrraedd.

Pryd maent yn gweithio?
Mae Ymatebwyr Cyntaf yn  y Gymuned yn gweithio ynystod y dydd â’r nos ac yn cymryd tro i fod ‘ar alwad’.  Maent yn ymateb i galwadau o eu gymuned lleol yn unig. 

Sut byddant yn cyrraedd?
Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn teithio o gwmpas yn eu ceir, nid oes hawl ganddynt i dorri’r gyfraith (fel gyrru yn rhy gyflym na teithio drwy goleuadau coch).  Mae yna glip gall Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned arddangos yn y car sy’n dangos mae Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned ydynt.  Fel bod gwasanaethau brys arall yn ymwybodol ohonynt.

Sut byddaf yn adnabod Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned?
Rhoddir siaced gweladwy uchel (high visibility) i Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned i wisgo ac fydd ganddynt bathodyn adnabod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.  Os yfych yn ansicr am unrhyw un, gofynnwch i weld y bathodyn.

Hoffech chi fod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned?
Os oes gennych amser i sbario ac hoffech wneud rhywbeth i helpu eich cymuned, cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Lawr Gwylio’r Gymuned

Canslo eich cludiant