'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Nid oes un dau ddiwrnod yr un fath i mi yn y swydd hon a dyna’r peth gorau amdani. Mae bod yn dechnegydd dan hyfforddiant yn gofyn am lawer o waith caled i gyrraedd pen y daith ac ennill y cymwysterau. Ond, nid oes unman gwell i hyfforddi nac allan yn gwneud y gwaith.

Flynyddoedd yn ôl, roeddwn yn aelod o Frigâd Ambiwlans Sant Ioan oedd yn rhoi blas i mi i fynd allan a helpu pobl. Rydw i’n aelod o griw bad achub Caergybi ac yn gofalu am yr agwedd cymorth cyntaf yno. Rydw i hefyd wedi bod yn wirfoddolwr gydag ymatebwyr cyntaf y gymuned yn y dref. Mae’r holl brofiad hwn wedi bod yn wych i mi ar y daith i fod yn dechnegydd.

Ymunais â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru flynyddoedd yn ôl yng Nghaergybi gan weithio i’r Gwasanaethau Gofal Cleifion. Roedd y PCS yn ymddangos fel y cam mwyaf rhesymegol i fod yn sylfaen i mi weithio fy ffordd i fyny drwy’r gwasanaethau ambiwlans. Ymgeisiais am y Gwasanaeth Dibyniaeth Fawr ac ymunais â nhw ym mis Chwefror y llynedd.

Dechreuais ar y llwybr i fod yn dechnegydd ym Mehefin 2008 pan oeddwn yn dechrau ar gwrs dwys 12 wythnos yng nghanolfan hyfforddi WAST yn Abertawe. Mae llawer o wybodaeth i’w dysgu yn y cyfnod hwn ond mae’n bendant yn werth yr ymdrech.

Yn union ar ôl i mi gyrraedd yn ôl i orsaf ambiwlans Caernarfon, roeddwn allan ar y ffordd yn syth i ddechrau ar ail ran yr hyfforddiant. Am 12 mis, rydw i’n dysgu ar y ffordd ac mae’n rhaid i mi ddweud, o gofio’r holl bethau rydyn ni’n eu hwynebu bob dydd, nid oes gwell lle i ddysgu. Rydw i’n cael fy asesu bob tri mis fel rhan o’r hyfforddiant parhaus. Allan ar y ffordd, rydw i’n rhan o’r criw ambiwlans ond mae’n braf cael cefnogaeth a chyngor y parafeddygon rhag ofn bod eu hangen.

Yn bendant, rydw i’n cael boddhad swydd wrth gyflawni’r rôl hon. Mae gwybod i mi wneud gwaith da, rhywbeth rydw i wedi’i weld y mae’r claf yn ei werthfawrogi’n fawr.

Pan fyddwch chi allan yno’n gwneud y swydd, rydych chi’n wynebu profiadau mawr ond mae’r hyfforddiant yn rhoi’r offer iawn i chi wneud y gwaith. Mae pethau positif sy’n gwneud i chi wenu pan fyddwch chi ar y ffordd. Mae’n rhaid i chi fod yn berson arbennig i fod allan yno, gweld y cleifion ac yna ei roi y tu cefn i chi cyn mynd at y dasg nesaf.

Y rhan fwyaf pleserus o’r swydd i mi yw pan fyddwn ni’n cael galwad … nid ydych yn gwybod beth fyddwch chi’n ei wneud, mae bob dydd yn ddiwrnod gwahanol ac mae’r amrywiaeth yn gwneud yr holl hyfforddiant yn hynod o fuddiol.

Fy uchelgais yw bod yn dechnegydd gyda Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac, yn y dyfodol, byddaf yn ceisio cymryd y cam nesaf i fod yn barafeddyg.

Steve Rogerson,
Caernarfon
Canslo eich cludiant