'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Croeso i Ddesg Newyddion ac adran y Cyfryngau Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth a’r newyddion diweddaraf i chi am ein gwasanaethau ambiwlans lleol.

Mae ein Huned Cyfathrebu Corfforaethol yn delio â chyfathrebu mewnol ac allanol, yn delio â phob ymholiad oddi wrth y cyfryngau ac yn hysbysu’r cyhoedd a’r budd-ddeiliaid am waith ein staff.

Page: 1 2 3
Canslo eich cludiant