'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth
Dydd Mercher, 23 Mehefin 2010
10.30am, Ystafell Fwrdd, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
Ysbyty H.M. Stanley, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0RS


Nid yw’n bosibl llwytho dogfennau ar y wefan ar hyn o bryd.  Os dymunwch dderbyn gwybodaeth bellach am y papurau, gallwch gysylltu â Nia Cockburn ar 01745 532994 neu Caroline Jones ar 01745 532900. 

 

Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod a achoswyd.

Canslo eich cludiant