'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) wedi cyflwyno Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig sy’n cynnwys ein hymrwymiad i ofynion statudol.

Byddem yn croesawu unrhyw adborth ar weithredu’r Cynllun, beth allwn ni ei wneud yn well neu’n wahanol.  Gallwch gysylltu â’r Swyddog Iaith Gymraeg a gadael i ni wybod yr hyn sy’n bwysig i chi.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
Ysbyty H M Stanley
Llanelwy
Sir Ddinbych  
LL17 ORS
Ffôn: 01745 532900
E-bost: Melfyn.Hughes@wales.nhs.uk

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Rwydwaith Partneriaid mewn Gofal Iechyd a chroesewir cysylltiad â chleifion a defnyddwyr gwasanaeth Cymraeg a di-Gymraeg.  Am wybodaeth am y Rhwydwaith a sut i gyfrannu at weithgaredd yr Ymddiriedolaeth, gallwch ymweld â’r adran Partneriaid mewn Gofal Iechyd ar yr wefan neu ffonio 01792 311 773 (dydd Llun – dydd Gwener, 9.00am – 3.00pm).

Canslo eich cludiant