'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Isod mae yna restr o gyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd.

*Oherwydd natur y busnes fydd yn cael eu cynnal, fydd y mwyafrif o fusnes yn cael eu cynnal mewn sesiynau cau ac fe fydd y wasg a'r cyhoedd wedi eu heithrio.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu aelodau’r cyhoedd a rhoddir ystyriaeth lwyr i gydraddoldeb ac amrywiant. Os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig, yna cysylltwch â ni o leiaf pum niwrnod gwaith ymlaen llaw os gwelwch yn dda fel y gallwn ateb eich anghenion.    Manylion pellach, gan gynnwys cyfarwyddiadau i’r lleoliad ar gael gan Caroline Jones ar 01745 532970.

Canslo eich cludiant