'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Newyddion
Diweddaraf

 

Gwasanaeth neges destun brys

I bobl fyddar, sy’n drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd
 
Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru bellach yn rhan o wasanaeth SMS brys cenedlaethol.

Mae’r gwasanaeth SMS brys yn caniatáu i bobl fyddar, sy’n drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd yn y D.U. i anfon neges testun SMS i wasanaeth 999 y D.U. a throsglwyddir i’r heddlu, ambiwlans, tân ac achub neu wylwyr y glannau.

Trwy anfon neges SMS i 999 gallwch alw am gymorth a gall y gwasanaethau brys ymateb.

Bydd yn rhaid cofrestru gydag SMS brys yn gyntaf cyn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn. I gofrestru â’r gwasanaeth hwn, danfonwch y neges destun ‘register’ i 999. Cewch chi ateb, dilynnwch y cyfarwyddiadau ynddi.Cliciwch ar y cyswllt gwefan isod i wybod sut i gofrestru.

 
Cofiwch:
 
Mae hwn yn wasanaeth brys a dylid ei ddefnyddio mewn argyfwng yn unig ar gyfer y canlynol:
 
-  Bywyd mewn perygl
-  Os ydych yn ddifrifol wael
-  Os ydych angen ambiwlans brys
-  Rhywun wedi anafu neu dan fygythiad
-  Trosedd/helynt yn digwydd nawr
-  Person sy’n troseddu gerllaw
-  Pan fydd tân neu bobl wedi eu dal mewn tân
-  Rhywun mewn helynt, neu ar goll, yn y môr
-  Rhywun mewn helbul ar y clogwyn neu ar y traeth.
 
Cofrestrwch ar gyfer y gwasanaeth SMS brys:
 
I wybod mwy am y gwasanaeth a sut i gofrestru, ewch i wefan SMS brys: www.emergencysms.org.uk