'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n datblygu ymrwymiad i wella diogelwch ar y ffyrdd i bob oed ar draws y wlad.

Yn 2011, mae’r Ymddiriedolaeth yn lansio ymgyrch i helpu pobl ifanc ddeall peryglon diffyg canolbwyntio pan fyddan nhw’n ymyl ffyrdd prysur. A thu ôl i’r llenni, mae’r criwiau gweithredol yn ymweld ag ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau i rannu’r wybodaeth am yr hyn maen nhw’n ei weld a’i wynebu wrth ddelio â damweiniau ffyrdd yn ddyddiol.

Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn gweithio gyda gwasanaethau brys eraill ac awdurdodau lleol i sicrhau y gall eu neges ynghyd ag eraill ostwng y nifer o anafiadau ar ffyrdd y rhanbarth.

Yn 2010, roedd yr Ymddiriedolaeth yn arwain Partneriaeth Diogelwch ar y Ffyrdd Gogledd Cymru gyda chefnogaeth DVD am brofiad gyrru golau glas y parafeddyg Dermot O’ Leary. Mae’n dangos y peryglon y mae’n eu hwynebu oherwydd y risgiau y mae defnyddwyr ffyrdd eraill yn eu cymryd ac mae’n galw ar bobl i fod yn fwy gofalus ar y ffyrdd.
Canslo eich cludiant