'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Roedd y parafeddyg o Gaernarfon, Darren Lloyd, yn ymgymryd â’r rôl o wneud ffyrdd Gogledd Orllewin Cymru’n ddiogelach i’r cyhoedd yn dilyn damwain ddifrifol.

Yr ysgogiad i ymrwymiad Darren yw’r cof o fod yn un o’r gwasanaethau brys cyntaf i gyrraedd damwain ym Mhorthaethwy ym mis Ebrill 2009 pan laddwyd tri pherson ifanc yn eu harddegau.
Dywedodd: “Fi oedd un o’r parafeddygon cyntaf i gyrraedd y ddamwain ym Mhorthaethwy ynghyd â chydweithwyr o Gaernarfon. Bydd yr hyn a welsom yn aros yn fy nghof am byth. Yn rhy aml o lawer, fel gwasanaeth brys llinell flaen, rydyn ni’n gweld yr effaith dinistriol y gall digwyddiadau ar neu ger y ffyrdd ei gael. Gall effeithio nid yn unig ar y teulu agos, ond ffrindiau, cymdogion a chymunedau cyfan.”

Mae Darren yn gweithio gydag aelodau staff gwasanaethau meddygol brys eraill yng Ngogledd Cymru i addysgu’n weithredol bob oed am y peryglon sy’n wynebu pawb ar y ffyrdd.
Dywedodd: “Rydw i’n gweithio gyda staff ambiwlans yng Ngogledd Cymru’n sy’n gwirfoddoli eu gwasanaeth i addysgu’r cyhoedd am ddiogelwch ar y ffyrdd mewn digwyddiadau fel dyddiau asiantaeth partneriaeth, ymweliadau ag ysgolion a cholegau a hyd yn oed mynychu sioeau lleol.”
Ychwanegodd Darren: “Rydw i’n ceisio sicrhau y galla i wneud fy rhan i helpu Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i gadarnhau gwerthoedd diogelwch ar y ffyrdd ar draws Gogledd Cymru a gostwng y nifer o ddamweiniau trasig rhag digwydd ac yn y pen draw sicrhau na fyddan nhw’n digwydd eto.”
Canslo eich cludiant