'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.  Gallwch ganfod sut i gysylltu â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru os bydd yna argyfwng.  Hefyd, gallwch ddarllen am gerdyn Gwybodaeth Iechyd a all helpu i rannu gwybodaeth bwysig am staff y gwasanaeth ambiwlans.

Byddwn yn ychwanegu clipiau BSL am y gwasanaeth ambiwlans i’r adran hon yn fuan.

Cliciwch yma i ddarllen am Wasanaeth Testun Brys

Cliciwch yma i ddarllen am y Cerdyn Gwybodaeth Feddygol

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL: Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL: Dewis Doeth

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL: Beth i wneud os ydych yn cwympo

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL am Galw Iechyd Cymru

Cliciwch yma i weld stori Andrea. Hyn yw fideo BSL stori claf amdano'r Cerdyn Gwybodaeth Feddygol.
 

Canllaw Cyfathrebu Cyn Ysbyty - App

Rydym wedi datblygu ferswin App o'r canllaw, sydd ar gael i bawb, gallwch lawrlwytho i'ch ffôn am ddim.  Mae'r App yn offeryn i helpu i gyfathrebu gyda'r rhai sydd ag anghenion cyfathrebu ychwanegol gan gynnwys:

  • Pobl sydd ynn fyddar neu'n drwm eu clyw
  • Pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf
  • Pobl ag anableddau dysgu
  • Pobl y mae eu salwch neu anaf yn effiethio ar eu cyfathrebu

Mae'r App yn defnyddio delweddau a ychydig bach o destun ategol i'ch helpu chi i rhoi gwybodaeth i rhywun os ydych wedi cael damwain.

Mae ar gael ar iOS, Android a Blackberry.

  • iOS - chwilich am 'PreHospApp'
  • Blackberry - chwiliwch am 'pre hospital app'
  • Android - chwiliwch am 'Pre-Hospital Communication App'

Mae yna nifer o fideos Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gael ar wefannau eraill sy'n ymwneud ag iechyd. Isod fe welwch gysylltiadau i rhai o'r fideos sydd ar gael ar beth maen nhw'n amdano.

Mae gan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion nifer o glipiau fideo Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch ar yr un yr hoffech weld.
Ymdopi â Straen
Deall Awtistiaeth
Pryd mae pethau drwg yn digwydd
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd : ar gyfer rhieni ac athrawon
Pryderon
Rhianta da : ar gyfer rhieni ac athrawon

Clipiau fideo ar wefan 'Red British Cross' ar Gymorth Cyntaf

Canslo eich cludiant