'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Os byddwch angen cymorth meddygol nad yw’n argyfwng, gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru.  Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sy’n agored 24 awr y dydd, bob dydd. 

Ewch i glip fideo BSL ar safle Galw Iechyd Cymru trwy glicio yma

I gael gwybodaeth ynglyn â chysylltu â Galw Iechyd Cymru os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, cliciwch yma
Canslo eich cludiant