'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust


Croeso i’n safle anableddau dysgu, ble byddwch yn canfod llawer o wybodaeth a gêmau.

Canllaw Dechreuwyr i’r Gwasanaeth Iechyd

Bydd yr adran hon yn dangos ble gallwch fynd am help, os ydych wedi anafu neu’n teimlo’n sâl.

I ddysgu mwy, gallwch gael golwg ar bob adran trwy glicio ar y llun neu’r teitl a chwarae’r gêmau a’r cwisiau.

Hefyd, mae gennym becyn hwylusydd/rhiant i’ch cynorthwyo, wrth ddefnyddio’r adnoddau dysgu ar gyfer un i un neu waith grwp. Mae’r pecyn yn cynnwys cyngor ar annog dysgu trwy weithgareddau, sgyrsiau a chwarae rôl.

Dolenni cysylltiol i wefannau a allai fod o gymorth

Canslo eich cludiant