'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwasanaeth Gofal Brys (GGB)

Mae'r Gwasanaeth Gofal Brys (GGB) yn griw di-argyfwng sydd wedi'i hyfforddi ac yn gymwys i ofalu am gludo cleifion brys, a di-frys, sydd angen gofal sylfaenol, e.e. rhoi lleddfu poen yn ystod eu taith i'r ysbyty.

I weithio o fewn y HDS, bydd angen i chi:

  • bod yn aeddfed
  • bod yn ofalgar a deallusrwydd
  • bod yn onest
  • cael sgiliau trefnu da
  • cael parodrwydd i weithio shifftiau

Hyfforddiant

Bydd dechrau'r rhaglen hyfforddiant yn cynnwys:

  • 4 wythnos o hyfforddiant gofal cleifion, sy'n cynnwys hyfforddiant fel symud a chario
  • hyfforddi gyrwyr 1 wythnos
  • cwrs gyrwyr golau glas tair wythnos

Gwybodaeth bellach:

Canslo eich cludiant