'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Chwalwr Bygiau

Nod Chwalwr Bygiau yw saethu'r bygiau gan ddefnyddio’r botel sebon ar waelod y sgrin cyn iddynt eich dal. Y mwy o lefelau yr ydych yn cwblhau, y fwyaf cyflym a chaletach fydd y gem yn dod. A allwch chi guro'r bygiau?

Pecyn Gweithgareddau

Fel rhan o lyfryn ysgol ''Mae Jack yn son am y Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'', gallwch nawr argraffu pecynnau gwaithgareddau hwyl sy’n addas at blant 5-7 mwlydd oed a 7-11 mlwydd oed  a chwblhau'r gwahanol gweithgareddau.

Mae gennym llyfryn newydd 'Jack yn dweud mwy' sydd i blant 8-11.

I blant iau, beth am brintio'r llyfryn lliwio a lliwio'r gwahanol lluniau?  I lawrlwytho'r llyfryn, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Gwrandewch ar y llyfryn yma.

Pos Dewis Doeth -  A wyddoch chi pa un yw’r gwasanaeth gorau i’w ddefnyddio os byddwch yn dost neu wedi cael anaf? Derbyniwch yr her a phrofwch eich gwybodaeth trwy gymryd rhan yn ein pos Dewis Doeth.

Damweiniau Mawr, Damweiniau Bach
Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng damwain fawr a damwain bach a ble i fynd am help?  Profwch eich hun drwy ymweld a Cwis Damweiniau Bach, Damweiniau Mawr.

Canslo eich cludiant