'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod llawer o bobl ond yn gallu cyfleu eu hanghenion gofal yn effeithiol trwy eu hiaith gyntaf, a’r Gymraeg yw iaith gyntaf pumed rhan o’n poblogaeth.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau parch ac urddas i ateb anghenion cyfathrebu siaradwyr Cymraeg fel rhan naturiol o’u gofal.  Tydy pawb sy’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth ddim yn siarad Cymraeg, fodd bynnag, rydym i gyd wedi ymrwymo i ateb anghenion cyfathrebu pawb sy’n cysylltu â’r gwasanaeth.    

Byddwn yn cydweithio tuag at gynyddu’r cynnig rhagweithiol fel rhan annatod o ddarpariaeth gwasanaeth.

Rydym yn cydnabod bod cynnig yr hawl i ddewis pa iaith a ddefnyddir wrth ymdrin â’r Ymddiriedolaeth yn fater o angen i rai pobl ac yn fater o ddewis i bawb sy’n cysylltu â’r gwasanaeth.

Ble canfyddir anghenion cyfathrebu siaradwyr Cymraeg, mae’r Ymddiriedolaeth yn mabwysiadu agwedd tîm i ateb yr anghenion hynny er mwyn gwneud gwahaniaeth i brofiad y claf.  

Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant dwyieithog, gan sicrhau gwasanaeth sy’n canolbwyntio mwy ar y dinesydd sy’n parchu hunaniaeth diwylliannol pobl ac yn ymdrechu i ymateb i anghenion cyfathrebu pob claf a defnyddiwr gwasanaeth fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu gofal o ansawdd uchel a safonau proffesiynol.

‘Tydy pawb ddim yn gallu siarad Cymraeg, ond os oes yna rywun
yn y tîm sy’n siarad Cymraeg neu’n gallu dweud ychydig o eiriau syml,
gall hynny wneud byd o wahaniaeth (profiad defnyddiwr gwasanaeth)

 

Canslo eich cludiant