'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’e rhan fwyaf o bobl sy’n cael eu hunain yng nghefn ambiwlans fel arfer wedi cael salwch neu anaf difrifol.

Ond erbyn hyn, gallwch gael cipolwg sydyn o gwmpas y cerbyd o’ch cartref eich hunan.

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu taith rithwir ryngweithiol sy’n helpu pobl i ddeall yn well rôl criwiau llinell flaen a’r cyfarpar achub bywyd y maen nhw’n ei ddefnyddio.

Am y tro cyntaf, gall ymwelwyr â gwefan yr Ymddiriedolaeth gael golwg 360 gradd hefyd o gwmpas Canolfan Gyswllt Glinigol lle mae galwadau 999 yn cael eu derbyn a cherbydau’n cael eu dosbarthu, a’r Ganolfan Ambiwlans Ardal ym Mhen y Bont ar Ogwr, lle mae’r Tîm Ymateb mewn Ardaloedd Peryglus (HART) wedi’i leoli.

Canslo eich cludiant