'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Address

Tîm Gwasanaethau Cofnodion ac Archifau
Ymddiriedolaeth GIG
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
Safle H M Stanley
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RS

Ffôn

0300 123 23 10

E-bost

Ymholiadau Cyffredinol: amb.records@wales.nhs.uk

Ceisiadau Heddlu: amb.police@wales.nhs.uk

Gofyn Am Wybodaeth Bersonol

  • Ceisiadau Heddlu
  • Ceisiadau Crwner
  • Ceisiadau Cyfreithiwr
  • Ceisiadau Personol
  • Ceisiadau Personol (Ffurflen gais)
  • Mynediad at Gofnodion Iechyd
  • Templed mynediad at gofnodion iechyd
  • ffurflen gais am fynediad pwnc 2017
  • Ceisiadau Trydydd Parti
  • Ceisiadau am wybodaeth i blant

cliciwch yma os gwelwch yn dda i gael canllawiau ar ffrindiau ymgyfreitha

Canslo eich cludiant