'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Os dymunwch dderbyn fersiwn Cymraeg yna cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth os gwelwch yn dda.

Canslo eich cludiant