'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi dechrau treial i werthuso diogelwch ac effeithlonrwydd adrenalin mewn achosion o ataliad y galon.

Cynhelir y treial PARAFEDDYG -2, dan arweiniad Prifysgol Warwick, i weld sut orau i drin pobl sydd wedi cael ataliad y galon er mwyn sicrhau eu siawns orau o oroesi.

Defnyddiwyd adrenalin, fel rhan o’r driniaeth arferol ar gyfer ataliad y galon, am fwy na 60 mlynedd, ond mae astudiaethau diweddar wedi amau a ydy’r driniaeth hon yn ddiogel neu’n niweidiol.

Bydd y treial hwn yn edrych a ydy adrenalin, y gellir ei ddefnyddio yn ystod adfywio, yn dylanwadu ar siawns person o oroesi i ryddhau o ysbyty.

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n un o bum gwasanaeth ambiwlans yn y DU sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth.

Gwyliwch Uwch Arweinydd Ymchwil yr Ymddiriedolaeth, Nigel Rees, yn trafod y treial yn y darn isod.

Sefydlwyd y treial ar ôl i’r Pwyllgor Cyswllt Rhyngwladol ar Adfywio alw am astudiaethau brys i ddarganfod effeithiau adrenalin mewn ataliad y galon.

Cafodd ei adolygu a’i gymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Rhydychen ac, fel pob astudiaeth ymchwil a gynhelir o fewn y GIG, mae’n cael ei gynnal yn unol â Fframwaith Rheolaeth Ymchwil a deddfwriaeth berthnasol.

Gall aelodau’r cyhoedd nad sy’n dymuno cymryd rhan yn y treial, ofyn am freichled ddur wrthstaen, â’r geiriau ‘DIM ASTUDIAETH’ wedi’u hysgythru arni.

Bydd clinigwyr yn cael eu hyfforddi i edrych am y breichledau hyn yn yr un modd â bandiau ID meddygol eraill.

Golyga hyn, os byddwch chi’n cael ataliad y galon, y byddwch chi’n cael triniaeth a all gynnwys adrenalin.

I gael mwy o wybodaeth am y treial, ewch i wefan University of Warwick.

10 Ffaith am dreial PARAMEDIC2

Canslo eich cludiant