'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwobrau Staff 2018

Mae pleidleisio ar gyfer Gwobrau Staff y Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru 2018 yn agor yn swyddogol.

Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnal seremoni i gydnabod y cydweithwyr hynny â gwasanaeth hir ac ymddygiad da a dathlu'r gwaith gwych sy'n digwydd yn y gwasanaeth.

Yn ogystal â'r gwobrau gwasanaeth hir traddodiadol hynny, mae gwobrau categori yn cynnwys Tîm y Flwyddyn, Rhagoriaeth Personol, Ysbrydoli Eraill ac Arloesi.

Gall unrhyw un bleidleisio, gan gynnwys staff, gwirfoddolwyr, partneriaid a'r cyhoedd.

Derbyniwyd dros 100 o enwebiadau ar ôl i'r ceisiadau gael eu hagor ym mis Mai, a nawr gallwch chi bleidleisio ar gyfer eich enillwyr ar-lein.

Meddai Prif Weithredwr (Dros Dro) Patsy Roseblade: "Ein staff a'n gwirfoddolwyr yw llif y sefydliad hwn, felly mae'n bwysig ein bod ni'n dathlu eu cyfraniadau.

"Yn aml, nid yw ein staff yn sylweddoli bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn arbennig; maent yn ei weld fel rhan o'u gwaith bob dydd, felly mae'r Gwobrau Staff yn gyfle i atal a myfyrio ar eu cyflawniadau ac i ddiolch yn fawr iawn.

"Clywsom storïau anhygoel o ymroddiad, ymrwymiad a dewrder yn seremoni y llynedd, ac rwyf eisoes yn gwybod y bydd digwyddiad eleni yn arddangosfa anhygoel arall.

"Rwy'n cael fy ysbrydoli felly gan y gwasanaeth rhagorol a ddarparwn ar bob agwedd o'n gwaith a thrwy'r holl sefydliad, ac edrychaf ymlaen at weld rhestr fer eleni."

Mae wyth categori i bleidleisio i mewn a bydd nifer y pleidleisiau a dderbynnir yn pennu rhestr fer ar gyfer pob un o'r gwobrau.

Bydd panel beirniadu yn adolygu pob rhestr fer, a chyhoeddir yr enillwyr yn seremoni wobrwyo staff yr Ymddiriedolaeth yn Neuadd Brangwyn ym mis Hydref, a noddir gan y Grwp Ortus.

Cliciwch yma i ddarllen yr enwebiadau a bwrw'ch pleidlais.

Mae'r bleidlais yn cau ar 9 Awst 2018.


Mae yna hefyd gyfleoedd i noddi seremoni eleni. I fynegi diddordeb mewn nawdd, e-bostiwch Rachel.Watling@wales.nhs.uk

Byddwch yn ymwybodol o'r holl Wobrau Staff trwy ddilyn ni ar Facebook (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru) a'n hoffi ni ar Twitter (@WelshAmbulance) gan ddefnyddio'r hashtag # WASTAwards18
Canslo eich cludiant