'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

A’r rhai ar y rhestr fer yw...

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal ei ail seremoni genedlaethol gwobrwyo staff, wedi’i noddi gan yr Ortus Group, yn Venue Cymru Llandudno ar 19 Hydref 2017.

Yn ogystal â chyflwyno’r gwobrau gwasanaeth hir ac ymddygiad da traddodiadol, bydd yr Ymddiriedolaeth yn dathlu enillwyr y gwobrau categori hefyd.

Derbyniwyd mwy na 150 o enwebiadau ar gyfer y gwobrau eleni, a chafodd mwy na 2,500 o bleidleisiau eu bwrw er mwyn penderfynu ar yr enillwyr.

A’r rhai ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 2017 yw…

Working Together Award:
 

     Falls Response Service
     Kara Walsh
     Roger John
     North Non-Emergency Patient Transport Service Control and Planning Team


Taking Ownership Award:

     Nick Richards-Ozzati
     Steve Bennett
     Gavin Humphreys
     Julian Rudge


Great Listener Award:


  John Bladen
  David Sullivan
  Robin Jones
 Personal Excellence Award:

      Gary Davies
      Linda Williams
      Danny Hollinger
      Stephen MiftariValuing Difference Award:

  
   LGBT Staff Network
   Dennis Moss
   Learning Disability Celebration and Learning Day Team

 Inspiring Others Award:

  Leigh Clayton
  Gill Pleming
  Sharon Thorpe
  Alun Roberts


Being Better Award:

   Joanne Rees Griffiths
   Joint Response Unit
   James Evans
   PARAMEDIC-2 Trial Team


 
Patient’s Choice Award:

   Ashley Whittaker
   Berwyn Jones
   Paul Cleevely and Byron Williams

 


 


Gail Williams Award for Clinical and Operational Excellence
Rhys Thomas, Stephen Bowles, Chris Price, Rob Rees and Lee Jones
Louise Line, Gary Dymond, Matthew John, Eleanor Strange, Thomas Bonnell, Gareth Denman, Helen Di Franco, Ben Seabourne and Ryan Curtis


Dr Jennifer Bucknell Community First Responder Award
Llanelli CFR Team
Terence Brownhill
Pontypridd CFR Team

Cyhoeddir enillwyr Gwobr y Cadeirydd a Gwobr y Prif Weithredwr ar y noson hefyd.
Cewch y diweddaraf am bopeth i’w wneud â’r Gwobrau Staff trwy ein dilyn ni ar Gweplyfr/Facebook (Welsh Ambulance Service) a’n hoffi ar Trydar (@WelshAmbulance) a defnyddio’r hashnod  #WASTAwards17

Llongyfarchiadau i bawb ar restr fer y gwobrau.

Canslo eich cludiant