'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwobrau Staff 2018

Mae Gwobrau Staff blynyddol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn derbyn enwebiadau yn awr.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal seremoni bob blwyddyn i gydnabod cydweithwyr sydd wedi rhoi gwasanaeth maith ac i ddathlu cyflawniadau rhagorol ein staff.

Yn ogystal â’r gwobrau gwasanaeth maith traddodiadol, cynigir gwobr i Dîm y Flwyddyn ac am Ragoriaeth Bersonol, Ysbrydoli Eraill ac Arloesi.

Caiff unrhyw un enwebu, yn cynnwys staff, gwirfoddolwyr, partneriaid a’r cyhoedd.

Dywedodd y Prif Weithredwr (Interim) Patsy Roseblade: “Ein staff a’n gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn y sefydliad hwn, felly mae’n hynod o bwysig ein bod ni’n dathlu eu cyfraniadau.  

“Yn aml nid yw’n staff yn sylweddoli bod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn arbennig; maen nhw’n ei ystyried yn rhan o’u gwaith bob dydd, felly mae’r Gwobrau Staff yn gyfle i oedi ac adlewyrchu ar yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni a dweud diolch yn fawr iawn.

“Clywsom straeon am ymroddiad, ymrwymiad a dewrder anhygoel yn y seremoni y llynedd, ac rydw i eisoes yn gwybod y bydd y digwyddiad eleni yn arddangos doniau’r staff.

“Rydw i’n cael fy ysbrydoli gymaint gan y gwasanaeth rhagorol rydym ni’n ei ddarparu ar draws pob agwedd o’n gwaith, a drwy’r sefydliad cyfan, ac rydw i’n edrych ymlaen at weld hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr enwebiadau.”  

Mae 11 o gategorïau enwebu.

Er mwyn gwneud enwebiad, darllenwch y ddogfen Canllawiau Enwebu isod yn gyntaf, yna lawrlwytho a llenwi’r ffurflen enwebu berthnasol, a’i dychwelyd atom ni yn unol â’r cyfarwyddiadau ar y ffurflen.

Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin ac Enwebiadau Enghreifftiol i gael cynghorion defnyddiol wrth lunio eich enwebiad chi.

Gwnewch yn siwr bod eich enwebiadau chi yn cyrraedd cyn y dyddiad cau, sef 29 Mehefin 2018.

Cewch ddylanwadu ar bwy sy’n fuddugol trwy fwrw pleidlais ar-lein.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, ym mis Hydref.

Bydd cyfleoedd i noddi’r seremoni eleni hefyd, a rhoir rhagor o wybodaeth am y pecynnau noddi yn fuan.

Yn y cyfamser, os hoffech chi fynegi diddordeb mewn noddi, anfonwch neges e-bost at Rachel.Watling@wales.nhs.uk os gwelwch yn dda. 

Sicrhewch eich bod yn cael y diweddaraf am bopeth sy’n ymwneud â’r Gwobrau Staff trwy’n dilyn ni ar Gweplyfr (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru) a’n hoffi ni ar Trydar (@WelshAmbulance) a defnyddio’r hashnod #WASTAwards18 

Staff Awards 2018 – Guidance for Nominations
Team of the Year Award
Health and Wellbeing Award
Personal Excellence Award
Valuing Inclusion Award
Inspiring Others Award
Innovation Award
Great Listener Award
People's Choice Award
Public Recognition Award
Gail Williams Award
Dr Jennifer Bucknell Award
Staff Awards 2018 – Frequently Asked Questions
Staff Awards 2018 – Example Submissions

Canslo eich cludiant