'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Enillwyr gwobrau staff 2016 oedd…

Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016, cynhaliodd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ei seremoni gwobrwyo staff Cymru gyfan gyntaf erioed yn Stadiwm SWALEC Caerdydd.

Eleni, ynghyd â’r gwobrau am wasanaeth hir ac ymddygiad da, cyflwynodd yr Ymddiriedolaeth wobrau categori sydd wedi’u halinio i’w hymddygiadau newydd.

Roedd hefyd yn anrhydeddu’r rhai a ymddeolodd yn ddiweddar, y cydweithwyr hynny sydd wedi marw wrth eu gwaith ynghyd â’r rhai oedd yn derbyn gwobrau allanol.

Enillwyr gwobrau staff 2016 oedd…

Gwobr Gail Williams am Ragoriaeth Glinigol a Gweithredol
Enillydd: Nick Ozzati, Phil Watts a Helen Collins
Ail oreuon: Melanie McKillen, Robert Meek a Anthony Rich

Gwobr Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned Dr Jennifer Bucknell
Cyd-enillwyr: Tomos Hughes a Bryan Foley
Ail oreuon: Keith a Adele Foster

Gwobr Cydweithio – noddwyd gan Blake Morgan
Enillydd: Helen Radcliffe
Terfynwyr: Tîm Mentora NEPTS, Karen Hill

Gwobr Gwerthfawrogi Gwahaniaeth – noddwyd gan Goleg Gwyddorau Dyniaethau a Iechyd Prifysgol Abertawe
Enillydd: Andrew Parker a Jeff Lewis
Terfynwyr: Tamara Williams, Paul Power a Geoffrey Williams

Gwobr Cymryd Cyfrifoldeb– noddwyd gan Ortus Technologies
Enillydd: Carl Phillips
Terfynwyr: Judith Mills, Steve Upcott

Gwobr Rhagoriaeth Bersonol
Enillydd: Tîm Recriwtio Big Bang
Terfynwyr: David Thomas, Rob Jeffery a Huw Phillips

Gwobr y Cadeirydd
Enillydd: Joanne Rees-Thomas
Terfynwyr: Helen Radcliffe, Tîm a Gweithlu OD

Gwobr y Prif Weithredwr
Enillydd: Tom Bloomfield, John Wilkins a Jonathan Griffiths
Terfynwr: Joanne Rees-Thomas

Codwyd mwy na £600 yn ystod y nos o'r raffl. Bydd yr elw yn cael ei rannu rhwng elusen y Gwasanaethau Ambiwlans ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae’r oriel lawn o’r lluniau swyddogol ar gael ar www.nicktreharne.com o heddiw (Dydd Mercher 09 Tachwedd 2016) am gyfnod o 14 diwrnod.

Cofiwch ddefnyddio’r cyfrinair: ambulance

Llongyfarchiadau i’r holl bobl a dderbyniodd y gwobrau a diolch i chi am eich cyfraniad i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Noddwyr Swyddogol

        

Canslo eich cludiant