'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n darparu gofal a thriniaeth frys cyn ysbyty o’r safon gorau ledled Cymru.

Mae ein staff ymroddedig a chymwys yn gweithio 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal gorau posibl.

:: Fideo Yma ::

Os nad yw'r fideo yn dechrau naill ai does dim chwaraeydd Flash gennych neu mae eich Javascript ddim arno.

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho’r chwaraeydd Flash.
Canslo eich cludiant