'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

Tracy Myhill
Prif Weithredwr


Tracy Myhill
Mick Giannasi
Cadeirydd


Mick Giannasi
 
Dr Brendan Lloyd
Cyfarwyddwr Meddygol


Dr Brendan Lloyd
Claire Bevan (o Chwefror 2015)
Cyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion


Claire Bevan
 
Patsy Roseblade
Cyfarwyddwr Cyllid
Patsy Roseblade
Claire Vaughan
Cyfarwyddwr Datblygu Gweithlu a SefydliadolClaire Vaughan
 
Pamela Hall
Cyfarwyddwr AnweithredolPamela Hall
Kevin Davies
Cyfarwyddwr AnweithredolKevin Davies
 
Emrys Davies
Cyfarwyddwr AnweithredolEmrys Davies
James Mycroft
Cyfarwyddwr AnweithredolJames Mycroft
 
Martin Woodford
Cyfarwyddwr AnweithredolMartin Woodford
David Scott
Cyfarwyddwr AnweithredolDavid Scott
 
Swydd Gwag
Cyfarwyddwr AnweithredolSwydd Gwag
 

Yn ychwanegol, cefnogir y Bwrdd gan yr unigolion canlynol sydd ynghyd â’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ffurfio’r Tîm Rheoli Gweithredol.

Richard Lee
Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaeth (Dros Dro)Richard Lee
Hannah Evans
Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Pherfformiad


Hannah Evans
 
Estelle Hitchon
Cyfarwyddwr Ymgysylltu a PhartneriaethauEstelle Hitchon
 

Cefnogir y Bwrdd gan nifer o Bwyllgorau ffurfiol, pob un yn cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwyr Anweithredol:-
Pwyllgor Archwilio – David Scott
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol – John Morgan
Pwyllgor (Quality Delivery) – Emrys Davies
Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Amodau Gwasanaeth – Mick Giannasi


I gael gwybodaeth bellach am y Bwrdd neu’r cyfarfodydd, gallwch gysylltu ag Ysgrifennydd  Cynorthwyol, Keith Cox ar 01633 626221

begin_of_the_skype_highlighting 01745 532946 FREE  end_of_the_skype_highlighting neu ebostio keith.cox2@wales.nhs.uk