'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Beth yw Cyflenwad Newyddion?
Mae Cyflenwad Newyddion yn caniatáu i chi weld pan fydd rhywbeth newydd wedi’i ychwanegu at wefan. Gallwch gael y penawdau diweddaraf a fideo mewn un man, cynted ag y maen nhw wedi’u cyhoeddi, heb orfod ymweld â’r gwefannau lle cawsoch y cyflenwadau.

Gelwir Cyflenwad Newyddion hefyd yn RSS. Bu llawer o drafodaeth ynglyn ag ystyr RSS ond mae’r mwyafrif yn ei alw’n ‘Syndicetiad Syml Iawn’. I bob pwrpas, tudalennau gwe yw’r cyflenwadau eu hunain a luniwyd er mwyn i gyfrifiaduron yn hytrach na phobl eu darllen.

Sut ddylwn i ddechrau defnyddio cyflenwadau?
Yn gyffredinol, y peth cyntaf byddwch chi ei angen yw rhywbeth a elwir yn ddarllenydd newyddion. Darn o feddalwedd sy’n gwirio’r cyflenwadau yw hwn ac mae’n caniatáu i chi ddarllen unrhyw erthygl newydd sydd wedi’i hychwanegu. Mae sawl fersiwn gwahanol. Gallwch gael mynediad i rai drwy ddefnyddio porwr ac mae rhai’n rhaglenni y gellir eu lawr lwytho.

Mae darllenwyr newyddion sy’n defnyddio porwyr yn caniatáu i chi ddal i fyny â thanysgrifiadau eich cyflenwadau RSS o unrhyw gyfrifiadur lle mae’r rhaglenni sy’n cael eu lawr lwytho’n caniatáu i chi eu storio neu eu cadw ar wasanaeth gwe fel Hotmail.

WAST News Feed WAST News Feed
Canslo eich cludiant