Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gweithio i ni

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yw’r trydydd mwyaf yn y DU gyda thua 2,500 o weithwyr cyflogedig ac incwm blynyddol o dros £72 miliwn.  Gan wasanaethu Cymru gyfan gallwn gynnig gyrfa gyffrous a gwerth chweil i unigolion ym mhob rhan o’r wlad.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth y gwasanaethau gweithredol canlynol:

  • Gwasanaethau Meddygol Brys - Yn gyfrifol am ymateb i bob galwad frys, a chymryd camau gofal priodol cyn cyrraedd ysbyty.
  • Gwasanaethau Arferol Gofal Cleifion – Yn gyfrifol am ddarparu gofal lle nad yw’n fatero frys a chludo’r cleifion hynny sydd ag angen meddygol am gludiant.
  • Rheoli a Chyfathrebu - Yn gyfrifol am anfon criwiau ambiwlans brys a darparu cyngor gofal iechyd ar y ffôn.

Mae llawer o gyfleoedd gyrfa yn cynnwys Gwasanaethau Meddygol Brys , Gwasanaethau Arferol Gofal Cleifion  , Rheoli a Chyfathrebu, Galw Iechyd Cymru, Rheoli a Chefnogi.

Mae ein holl swyddi gwag diweddaraf i’w gweld yma.   

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â gyrfaoedd yng Ngwasanaeth Iechyd Cymru, gofynnwch gwestiwn.