'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae gan Gymru un o’r gwasanaethau ambiwlans awyr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU.

O un hofrennydd yn hedfan oriau cyfyngedig bob wythnos, mae’r sefydliad yn awr yn cynnal tri hofrennydd ac yn cynnig gwasanaeth ar draws Cymru gyfan bob dydd o’r flwyddyn. Ers 2001, mae’r criwiau awyr wedi hedfan mwy na 8,300 o siwrneiau ar draws Cymru, gan achub bywydau dirif yn ystod y cyfnod hwn.

Gall gwasanaeth ambiwlans awyr wneud gwahaniaeth hanfodol mewn achos brys meddygol. Mae cyflymder yr hofrennydd a’i allu i gyrraedd mannau anghysbell yn ei wneud yn ateb delfrydol i broblemau arbennig mannau mwyaf gwledig ein gwlad.

Gall hefyd gynnig y dull cyflymaf o gyrraedd mannau sy’n anodd i ambiwlans tir eu cyrraedd fel traethau, dociau a chyrsiau golff.

Cred y proffesiwn meddygol yn gryf fod siawns claf i oroesi’n llawer mwy os bydd yn cyrraedd ysbyty o fewn awr. Gelwir hyn yn aml yn awr aur. Gall y criwiau awyr fod yn unrhyw le yng Nghymru o fewn llai na 15 munud gan sicrhau bod y parafeddyg yn cyrraedd y digwyddiad yn gyflym, y claf yn cyrraedd ysbyty’n gyflym ac felly rhyddhau ambiwlansys tir ar gyfer gwaith llinell flaen.

Mae nifer o’n galwadau at ddamweiniau ffyrdd ac mae ambiwlansys awyr yn ein galluogi i fynd â chleifion ag anafiadau pen difrifol yn gyflym ac yn gyfforddus yn uniongyrchol at arbenigwyr niwrolegol heb orfod mynd i adran D&A leol ac aros am drosglwyddo.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusen Ambiwlans Awyr Cymru i godi arian ar gyfer Ambiwlansys Awr Cymru ac i weithio mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae’r £1m sydd ei angen i’w hariannu’n cael eu codi o roddion gan y cyhoedd, loteri mewnol a 10 siop. Nid oes unrhyw gymorth ariannol gan y Llywodraeth Ganolog na’r Loteri Genedlaethol. Mae’r elusen wedi llwyddo hyd yn hyn oherwydd ymrwymiad a haelioni pobl Cymru.

I gael mwy o wybodaeth a dulliau o gyfrannu, gallwch ymweld â gwefan Ambiwlans Awyr Cymru ar http://www.walesairambulance.com/

 

 

Canslo eich cludiant