Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cymryd rhan

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn gwerthfawrogi barn cleifion a’r cyhoedd a byddai’n hoffi gweld pobl yn cymryd rhan ym mhob agwedd o’r gwasanaeth. Gall hyn gynnwys gwneud penderfyniadau am eu gofal a’u triniaeth eu hunain, rhoi adborth am y gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn a hyd yn oed datblygu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Gall pobl roi ymateb ac awgrymiadau am y gwasanaeth neu hyd yn oed gyfranogi’n fwy drwy gymryd rhan mewn arolygon, adolygu taflenni drwy ein Panel Darllenwyr, mynychu digwyddiadau lleol a rhannu profiadau drwy adrodd eu stori fel claf.

Gallwch ymweld â thudalen ein Partneriaid mewn Gofal Iechyd i ddysgu mwy am waith y tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd sy’n cynnwys gwahanol bobl a chymunedau o fewn yr Ymddiriedolaeth. I gyfranogi mwy yn ein gwaith, gallwch ymuno â’r Rhwydwaith Partneriaid mewn Gofal Iechyd a gallwch helpu i ddylanwadu ar wasanaethau a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Os byddwch chi’n dymuno mynegi barn neu gynnig awgrym am un o’n gwasanaethau, gan gynnwys y gwasanaeth ambiwlans brys, gwasanaethau cludo cleifion neu Galw Iechyd Cymru, yna ‘Mynnwch ddweud eich dweud’.

Neu, llenwch ein harolwg ar-lein am eich profiad.

Rydym yn cynhyrchu cylchlythyr, o'r enw Rhwydwaith Newyddion, dwywaith y flwyddyn sy'n hysbysu cydweithwyr ac aeoldau o'r cyhoedd am ein gwaith. Ymwelwch ar adran Llyfrgell Partneriaid Mewn Gofal Iechyd er mwyn gweld ein cylchlythyr.

Mae yna adran Anableddau Dysgu ble byddwch yn darganfod llawer o wybodaeth a gemau.

I ddysgu mwy am sut mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n addysgu ac yn hysbysu’r cyhoedd ar sut i ddefnyddio 999 a negeseuon iechyd eraill y mae’n eu cefnogi, gallwch ymweld ag ymgyrchoedd.