'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru nifer o flynyddoedd o brofiad wrth baratoi ar gyfer a delio â digwyddiadau mawr neu arwyddocaol.

Mae’r Gwasanaeth yn aelod o’r Fforymau Lleol Cymru Cydnerth sy’n cynnwys Gwasanaethau’r Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub, Asiantaeth yr Amgylchedd, yr Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau ac awdurdodau lleol ac mae wedi datblygu gweithdrefnau ar y cyd ar gyfer ymateb i ddigwyddiadau mawr.

Mae’r Grwp Cynllunio Achosion Brys Cenedlaethol wedi ymrwymo i gynllunio ar gyfer yr annisgwyl ac i gynnal a diweddaru ein Cynllun Digwyddiadau Mawr. Mae’r tîm hwn hefyd yn gyfrifol am reoli digwyddiadau sydd wedi’u trefnu ar raddfa fawr fel cyngherddau, gwyliau a digwyddiadau chwaraeon fel Rygbi’r Chwe Gwlad yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Ymarferion hyfforddi
Byddwn yn cynnal ymarferion hyfforddi’n rheolaidd gyda phartneriaid y gwasanaethau brys i brofi ein gweithdrefnau ar gyfer delio â digwyddiadau mawr. Mae’r ymarferion byw hyn yn hanfodol i sicrhau bod ein cynlluniau digwyddiadau mawr yn gweithio.

Yn ddiweddar, roeddem yn cymryd rhan mewn Exercise Joker, ymarfer byw aml asiantaeth yn y DVLA yn Abertawe.  Yn ystod yr ymarfer, roedden ni’n profi ein hymateb i ffug ddigwyddiad terfysgol yn un o adeiladau pwysig y llywodraeth.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth raglen o hyfforddiant mewnol i sicrhau bod gan y staff allweddol y sgiliau a’r wybodaeth sy’n berthnasol i’r rôl y bydden nhw’n ei chwarae mewn argyfwng. Cefnogir hyn ymhellach drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o ymarferion mewn ystafelloedd dosbarth gyda phartneriaid allanol. 

Cysylltiadau defnyddiol
www.ukresilience.info
www.walesresilience.org
www.hpa.org.uk
www.preparingforemergencies.gov.uk 
www.walesprepared.org/
Canslo eich cludiant