'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Os ydych yn dymuno codi pryder (gwyn) am y gwasanaeth Ambiwlans cliciwch ar Gweithio i Wella

Ysgrifennwch atom ym Mhencadlys yr Ymddiriedolaeth:

H.M.Stanley
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RS,
I gael map neu gyfarwyddiadau, gallwch glicio yma.

Ffoniwch ni ar 01745 532900
Anfonwch ffacs atom ar 01745 532901

Os hoffech gysylltu ag un o’n swyddfeydd rhanbarthol, gallwch gysylltu â:

Rhanbarth y Gogledd
H.M.Stanley
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RS
Ffôn 01745 532900
Ffacs 01745 532924

Rhanbarth y Canolbarth a’r Gorllewin
Ty Maes Y Gruffudd, Ysbyty Cefn Coed
Cocyd
Abertawe
SA2 0GP
Ffôn 01792 562900
Ffacs 01792 281184

Rhanbarth y De DdwyrainTy Vantage Point
Parc Busnes Vantage Point
Ty Coch Way
Cwmbran
NP44 7HF
Ffon: 01633 626262
Ffacs: 01633 626299

Os nad ydych yn dymuno codi pryder yn ffurfiol, ond yn dymuno rhannu eich profiad gyda ni, cysylltwch â’r Tim Partneriaid mewn Gofal Iechyd ar 01792 311773.

Canslo eich cludiant