'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r Rhwydwaith Partneriaid mewn Gofal Iechyd yn anelu i gynnwys cymaint o gleifion ac aelodau’r cyhoedd â phosibl yng ngwaith Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Os byddwch angen mwy o wybodaeth neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau am ymuno â’r Rhwydwaith, gallwch gysylltu â’r tîm Rhwydwaith trwy ffonio 01792 776252 est 45400 neu ebostio ppi.team@wales.nhs.uk

Bydd eich barn yn helpu i ddylanwadu a gwella’r gwasanaethau. 
 

Canslo eich cludiant