'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Meddyliwch yn ofalus cyn deialu 999

Mae llawer o alwadau rydym yn eu derbyn yn rhai nad ydynt yn achosion brys sy'n bygwth bywyd. Os gwelwch yn dda, meddyliwch yn ofalus cyn deialu 999. Gallwch helpu i achub bywydau.

Peidiwch ag oedi cyn galw 999 mewn achos brys gwirioneddol sy'n bygwth bywyd, fel poenau yn y frest, prinder anadl, anymwybyddiaeth neu waedu difrifol.

Fodd bynnag, mae amryw o opsiynau eraill i bobl sydd ag anafiadau neu salwch llai difrifol, gan gynnwys:

 • Ymweld â'r fferyllfa leol
 • Ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47
 • Ymweld â www.nhsdirect.wales.nhs.uk
 • Ymweld â'r Meddyg Teulu lleol

Pan fydd angen i chi fynd i'r ysbyty, a oes modd i chi gyrraedd yno mewn car, cludiant cyhoeddus neu dacsi?

Ni chewch eich gweld funud ynghynt yn yr ysbyty oherwydd i chi gyrraedd yno mewn ambiwlans.

Os byddwch yn deialu 999 am broblem nad yw'n un wirioneddol frys, yna gallech fod yn gohirio'r ymateb i rywun sy'n dioddef gan gyflwr sy'n bygwth bywyd.

Deialwch 999 ar unwaith am achosion brys fel

 • Poen yn y frest
 • Anhawster anadlu
 • Anymwybyddiaeth
 • Colli gwaed yn ddifrifol
 • Tagu
 • Ffitiau/ confylsiynau
 • Boddi
 • Ymatebion alergaidd difrifol
Canslo eich cludiant