'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod staff yn cael y cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad gorau posibl.

Gan fod gan y gwasanaeth Goleg Hyfforddi Cenedlaethol a thîm o hyfforddwyr proffesiynol ymroddedig, gall gynnig cyrsiau hyfforddi preswyl llawn ynghyd â nifer o gyrsiau dydd i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae’n hanfodol bod gan ein staff y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i ymateb yn briodol i amrediad o gyflyrau clinigol mewn sefyllfaoedd brys a rhai o argyfwng.

Mae ein Tîm Addysg a Datblygiad yn cynnal amrywiaeth o raglenni addysgol i sicrhau bod gan y staff y sgiliau angenrheidiol, gan gynnwys:

  • Hyfforddiant Sylfaenol Technegydd Meddygol Brys
  • Hyfforddiant i Barafeddygon
  • Hyfforddiant Gyrwyr Cerbydau Brys a Di-frys
  • Hyfforddiant HDS (Gwasanaeth Dibyniaeth Fawr)
  • Hyfforddiant Gorchymyn a Rheoli
  • Hyfforddiant Symud a Thrafod

Mae gennym achrediad IHCD ar gyfer Hyfforddiant Technegwyr, Gyrwyr a Pharafeddygon ac achrediad HPC ar gyfer Cofrestru a Hyfforddi Parafeddygon.

Hefyd, mae’r tîm yn datblygu ac yn cynnig rhaglenni addysgol newydd gan gynnwys Cyrsiau Cerbydau Ymateb Sydyn, ymgyfarwyddo â Cherbydau a Chyfarpar Newydd a rhaglenni unigol i gyflawni anghenion staff penodol.

Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos gyda Phrifysgol Abertawe am nifer o flynyddoedd ar gyfer darparu Rhaglen Addysg Uwch; BSc Gofal Cyn Ysbyty. Mae’r bartneriaeth hon wedi parhau i dyfu gan sicrhau Addysg i Barafeddygon yn yr 21 ganrif drwy ddatblygu Llwybr Addysg Uwch newydd i fod yn Barafeddyg Cofrestredig.

I gael mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu ag aelod o’r tîm ar 01792 562900

Canslo eich cludiant