'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio’n ddiwyd i recriwtio a phenodi pobl sydd heb eu cynrychioli’n llawn yn y gweithlu ar hyn o bryd.  Mae hyn yn cynnwys menywod, pobl ag anableddau, pobl lesbaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a thrawsrywiol, a’r rhai o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Mae pob aelod o staff yn cael ei annog a’i gefnogi i ddysgu Cymraeg.
Canslo eich cludiant