'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Y tîm yw:

Lee-Anne Leyshon Pennaeth Cyfathrebu
Ffôn: 01633 626224
Symodul: 07720947426
Ebost: Lee-Anne.Leyshon@wales.nhs.uk

Lois Hough Arbenigwr Cyfathrebu
Ffôn: 01745 532537
Symodul: 07515191347
Ebost: Lois.Hough@wales.nhs.uk

Liam Randall Swyddog Cyfathrebu
Ffôn: 01745 532511
Symodul: 07841840632
Ebost: Liam.Randall@wales.nhs.uk

Laura Abraham Swyddog Cyfathrebu
Ffôn: 01792 776252 Est 45422
Ebost: Laura.Abraham@wales.nhs.uk

Ar gyfer ymholiadau brys gan y cyfryngau ar nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc, ffoniwch un o'r rhifau isod a gofynnwch i siarad gyda’r Rheolwr Dyletswydd y Ganolfan Gyswllt Glinigol:

Gogledd  01248 682001
Canolbarth a’r Gorllewin 01267 229476
De Ddwyrain 01633 294866

Canslo eich cludiant