'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cysylltwch â gweithwyr proffesiynol y GIG ar gyfer eich holl anghenion meddygol mewn digwyddiadau gan wybod y gallwch fod yn hyderus y bydd eich digwyddiad yn cael y gwasanaeth meddygol gorau sydd ar gael.

 Rydym yn cynnig gwasanaeth ar gyfer:

  • Gêmau Rygbi/Pêl droed mewn stadia chwaraeon
  • Cyngherddau Roc a Pop
  • Sioeau amaethyddol
  • Digwyddiadau rasio ceir mawr
  • Digwyddiadau marchogaeth
  • Gwaith teledu a ffilm

Mae ein staff yn weithwyr proffesiynol profiadol gyda blynyddoedd o brofiad ym maes gofal cyn ysbyty. Mae pob un o’n parafeddygon yn gofrestredig gyda’r Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd (HPC) a dysgir pob un o’r technegwyr meddygol brys i safonau Sefydliad Gofal Iechyd a Datblygiad (IHCD).

Mae ein fflyd o ambiwlansys yn cynnwys cerbydau modern addas i bwrpas a’r rhai gorau posibl a luniwyd i gyflawni holl ofynion y claf.

Mae ein tîm o reolwyr yn brofiadol i reoli gwasanaeth meddygol ym mhob digwyddiad mawr gan weithio mewn partneriaeth gyda threfnwyr y digwyddiadau, gwasanaethau brys eraill a chymdeithasau cymorth gwirfoddol. Mae gennym gysylltiadau rhagorol gyda’r GIG lleol i sicrhau bod y lefel orau bosibl o wasanaeth yn cael ei chynnig.

Os byddwch chi angen gwasanaeth meddygol proffesiynol ar gyfer eich digwyddiad, gallwch gysylltu ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ar:

Rhanbarth y Gogledd 
01745 532900 (Swyddog Cynllunio Brys)

Rhanbarth y Canolbarth a’r Gorllewin
01792 562900 (Swyddog Cynllunio Brys)

Rhanbarth y De Ddwyrain
02920 881665 (Swyddog Cynllunio Brys)

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n ymateb i 800 o alwadau brys bob dydd dros Gymru gyfan.

Canslo eich cludiant