'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Ymddiriedolaeth GIG yn ddarparydd Hyfforddiant Cymorth Cyntaf hir sefydledig. Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant ac ystod o gyrsiau o safon uchel ar draws Gogledd Cymru mewn lleoliadau yng Nghaernarfon, y Rhyl a Wrecsam ynghyd â chynnig hyfforddiant yn y gweithle.

Mae gwybodaeth a phrofiad ein hyfforddwyr cymorth cyntaf, sy’n cynnwys parafeddygon proffesiynol, yn werthfawr i helpu pobl ennill hyder a sgiliau i achub bywydau a delio â sefyllfaoedd o argyfwng.

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi ymuno â’r Grwp Ymgynghori Hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (NASFAT) sy’n cynnwys sawl adran hyfforddiant masnachol Gwasanaethau Ambiwlans cenedlaethol. Mae hyn yn ein galluogi i rannu arfer gorau ac ystod ehangach o gyrsiau Cymorth Cyntaf a hyfforddiant perthnasol i’n cleientiaid.

Prisiau: -

Cyrsiau  
3 Diwrnod – Cymorth Cyntaf yn y Gwaith £220 fesul person
2 Ddiwrnod – Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gwaith £130 fesul person
1 Diwrnod EFAW £85 fesul person
3 awr Diweddaru Sgiliau £50 fesul person
Hyfforddiant CPR £500 i 6 o bobl
Hyfforddiant CPR & AED £550 i 6 o bobl

Prisiau cyfredol o 2 Ionawr 2013

Hefyd, rydym yn cynnig amrywiaeth lawn o gyrsiau cymorth cyntaf arbenigol wedi eu teilwrio ar gyfer eich gofynion penodol.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â:-

Cymorth Cyntaf @ WAST
Gorsaf Ambiwlans Bae Colwyn
Ffordd Gyswllt
Hen Golwyn
Conwy
LL29 9YF

Ffôn: 0300 123 1823 Ffacs: 01492 516836

Dylid cyfeirio ymholiadau at: FirstAid.Amb@wales.nhs.uk

Canslo eich cludiant