Welsh Ambulance Services NHS Trust

Hafan

Cyn deialu 999 am ambiwlans, gofynnwn ichi gofio:

  • Os na fyddwch yn teimlo’n dda ac yn ansicr beth i’w wneud, ffoniwch wasanaeth Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 a siarad gyda chynghorydd nyrsio am gyngor a gwybodaeth, sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.
  • Os byddwch yn fyddar neu’n drwm eich clyw, ffoniwch rif ffôn destun Galw Iechyd Cymru ar 0845 606 46 47 begin_of_the_skype_highlighting 0845 606 46 47 FREE  end_of_the_skype_highlighting.
  • Os bydd gennych argyfwng meddygol fel bod yn anymwybodol, anhawster anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon, colli gwaed yn ddifrifol, anaf difrifol neu losgiadau difrifol ffoniwch 999.
  • Gall anfon ambiwlans i alwad nad yw’n argyfwng ohirio’r ymateb i glaf sy’n ddifrifol wael neu wedi’i anafu’n ddifrifol.
  • Nid yw cleifion â mân salwch neu anaf sy’n cyrraedd yr ysbyty mewn ambiwlans yn derbyn triniaeth gyflymach

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi creu fideo newydd sy'n ceisio tynnu sylw at bwysigrwydd dewis y gwasanaeth GIG cywir os ydych yn dod yn sâl neu wedi'u hanafu.

Mae "Stopiwch, Meddyliwch.....oes wir angen galw 999?" yn esbonio sut mae'e Gwasanaethau Ambiwlans yn blaenoriaethu galwadau brys, a sut mae'n delio â galwadau sydd ddim yn brys, a galwadau ffug, yn gallu o bosibl oedi ymatebion i achosion mwy difrifol.

Gyda diolch i Wasanaeth Ambiwlans Dwyrain Canolbarth Lloegr rydym hefyd wedi cynhyrchu poster i gefnogi hyn. Cliciwch yma i weld y poster. Hoffem annog pobl sy'n rhan o unrhyw grwpiau neu glybiau i arddangos y poster.

Os hoffech chi dderbyn poster cysylltwch â'r tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd ar 01792 311773 begin_of_the_skype_highlighting 01792 311773 FREE  end_of_the_skype_highlighting neu ppi.team@wales.nhs.uk

 

 

Cliciwch ar y cyswllt hwn ar gyfer yr Adroddiad Blynyddol 2013/14


 

Pynciau Poeth

Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd Cymru Gyfan

Pynciau Poeth

Achubwch fywyd - Byddwch yn arwr gyda diffibriliwr

Pynciau Poeth

Mae

Pynciau Poeth

Cydsyniad i driniaeth

Pynciau Poeth

Meddwl eich bod chi

Pynciau Poeth

Gofal piau hi y gaeaf hwn

Pynciau Poeth

Angen gwirfoddolwyr!

Pynciau Poeth

Adroddiad Blynyddol 2010/11