Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Desg Newyddion

Croeso i Ddesg Newyddion ac adran y Cyfryngau Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth a’r newyddion diweddaraf i chi am ein gwasanaethau ambiwlans lleol.

Mae ein Huned Cyfathrebu Corfforaethol yn delio â chyfathrebu mewnol ac allanol, yn delio â phob ymholiad oddi wrth y cyfryngau ac yn hysbysu’r cyhoedd a’r budd-ddeiliaid am waith ein staff.