Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gwasanaeth Gofal Cleifion

Gwasanaeth Gofal Cleifion (PCS)

Mae staff Gwasanaeth Gofal Cleifion (PCS) yn cludo pobl i’r Ysbyty pan nad yw’n argyfwng.  Mae'r bobl sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Cludiant Di-Argyfwng yn gleifion sy'n cwrdd â'r Meini Prawf Cymhwyster Llywodraeth Cymru ac yn gymwys i gael cludiant i'r ysbyty ar gyfer apwyntiadau mewn clinigau neu am driniaeth yn yr ysbyty.

Mae staff PCS yn derbyn llawer o hyfforddiant, gan gynnwys: gofal cwsmeriaid, cymorth cyntaf, gyrru arbenigol, symud a chodi cleifion a sgiliau arbed bywyd sylfaenol.

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cleifion yn defnyddio cerbydau a gynlluniwyd yn arbennig (fel arfer gyda rampiau) i sicrhau bod cleifion yn cael eu cludo yn ddiogel ac yn gyfforddus.

I fod yn aelod o’r tîm PCS mae angen:

  • safon dda o addysg
  • trwydded yrru lawn sydd rhaid cynnwys o leiaf categori B, gyda Categori C1 a D1 yn ddymunol
  • dim euogfarnau am unrhyw droseddau gyrru difrifol

Dylech

- gallu gyrru
- fod yn gofalgar a deallus
- bod yn drefnus
- gallu cyfathrebu gyda llawer o bobl wahanol
- bod yn fodlon gweithio sifftiau

Hyfforddiant

Bydd dechrau'r rhaglen hyfforddi ar gyfer y Gwasanaeth Gofal Cleifion yn cynnwys:

  • 2 wythnos o hyfforddiant sefydlu, sy'n cynnwys Iechyd a Diogelwch, Cymorth Cyntaf yn y gwaith, Gweithdrefnau Radio a Symud a Thrin
  • 1 wythnos hyfforddi gyrwyr