Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Canolfan Reoli a Chyfarthrebu

Canolfan Reoli a Chyfathrebu

Mae'r tim canolfan reoli a chyfathrebu yn rhan bwysig o'r gwasanaeth ambiwlans wrth iddynt ateb galwadau gan bobl sydd wedi ffonio 999 am ambiwlans. Yn ystod yr alwad efallai y byddant yn gofyn llawer o gwestiynau er mwyn penderfynu pa ofal/triniaeth sydd angen arnoch. Os oes angen cymorth brys, byddant yn anfon ambiwlans neu cerbyd ymateb cyflym (RRV) ac yn dweud wrthych beth i'w wneud nes bod help yn cyrraedd. Os nad yw eich galwad yn un brys, efallai y byddant yn trosglwyddo eich galwad i ymgynghorydd nyrsio yn Galw Iechyd Cymru i gael asesiad. Maent hefyd yn cymryd galwadau o ysbytai sy'n gofyn am drosglwyddo cleifion mewn argyfwng neu frys, i ysbytai eraill sydd angen gofal/triniaeth yn ystod y daith.

Mae staff y canolfan reoli gwasanaethau gofal cleifion hefyd yn trefnu cludiant i gleifion yn ôl ac ymlaen i apwyntiadau ysbyty.

I ddod yn aelod o'r tim canolfan reoli a chyfathrebu mae nagen i chi:

  • bod yn 18 oed neu dros
  • meddu safon dda o addysg hyd at lefel TGAU - o leiaf 5 TGAU
  • meddu sgiliau bysellfwrdd rhagorol
  • meddu sgiliau cyfathrebu rhagorol

Rhaid i chi hefyd:

  • bod yn ofalgar ac yn ystyriol
  • bod yn onest
  • bod yn barod i weithio sifftiau

Hyfforddiant

Cewch eich hyfforddi naill ai mewn ystafell ddosbarth neu yn y gwaith yn y ganolfan gyswllt a byddant yn dysgu sut i ddefnyddio'r switsfwrdd ffôn, cyfathrebu trwy radio ac offer arall.

Fel y byddwch yn ateb galwadau brys, bydd eich hyfforddiant hefyd yn cynnwys cymorth cyntaf; gwaith criwiau ambiwlans argyfwng; galwadau blaenoriaeth gan ddefnyddio system o'r enw 'Medical Priority Dispatch System' sydd hefyd yn cynnwys darparu cyngor dros y ffôn i bobl sy'n galw.