Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n darparu gofal a thriniaeth frys cyn ysbyty o’r safon gorau ledled Cymru.

Mae ein staff ymroddedig a chymwys yn gweithio 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal gorau posibl.

:: Fideo Yma ::

Os nad yw'r fideo yn dechrau naill ai does dim chwaraeydd Flash gennych neu mae eich Javascript ddim arno.

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho’r chwaraeydd Flash.