Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyfarfodydd Bwrdd a Papurau

Cyfranogiad llawn cymunedau lleol yw un o nodau strategol yr Ymddiriedolaeth ac rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich cyfraniad wrth ein cynorthwyo i gyflawni’r nod hwn.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn weithredol yn ceisio cynnwys cleifion, eu cynrychiolwyr a’r cyhoedd wrth wneud penderfyniadau.

Mae amserlen cyfarfodydd y Bwrdd yn cael ei threfnu’n flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi. Mae nifer o gyfarfodydd eraill yn ystod y flwyddyn, pob un yn dechrau am 10.00am. Cynhelir hwy mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru ac mae cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael yn y cyfarfodydd hyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu pob aelodau o’r cyhoedd a rhoddwyd ystyriaeth lwyr i gydraddoldeb ac amrywiant.

  • 13 Rhagfyr 2018
  • 29 Ionawr 2019
  • 28 Mawrth 2019

Os hoffech gael agenda neu set o gofnodion arbennig cyn Medi 2007, gallwch gysylltu â Caroline Jones, CP i’r Ysgrifennydd y Bwrdd ar 01745 532970 neu anfon e-bost at: caroline.jones13@wales.nhs.uk

Os hoffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal â chysylltu â Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost: Caroline.jones13@wales.nhs.uk, Gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu.

 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyfieithiadau o’r fath ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu ar y dull o ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.