Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweithio i ni

Gyrfaoedd o fewn Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gyda thua 3,500 o gyflogai ynghyd â gwirfoddolwyr ac incwm blynyddol o fwy na £150 miliwn, mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n cynnig gwasanaethau i Gymru gyfan a gall gynnig gyrfa gyffrous a boddhaus i unigolion ym mhob rhan o’r wlad.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnig y gwasanaethau gweithredol canlynol:

  • Gwasanaethau Meddygol Brys (EMS) – mae’n gyfrifol am ymateb i’r holl alwadau brys ac am gymryd camau gofal cyn-ysbyty priodol
  • Gwasanaethau Gofal Cleifion Rheolaidd (PCS) – mae’n gyfrifol am ofal nad yw’n un brys a chludiant i’r cleifion hynny sydd angen cludiant oherwydd anghenion meddygol
  • Rheoli a Chyfathrebu – mae’n gyfrifol am ddosbarthu criwiau ambiwlans mewn achosion brys  a
  • Galw Iechyd Cymru – mae’n darparu cyngor gofal iechyd dros y ffôn.

Bydd eich ffordd i mewn at y Gwasanaeth yn dibynnu ar eich cefndir personol, eich profiad a’ch cymwysterau.  Mae’n bosibl eich bod yn gweithio fel Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol yn barod ond am wneud rhywbeth hollol wahanol neu’n dechrau ar eich gyrfa.  Yn aml, mae pobl yn ymuno â ni mewn rôl gefnogi ac yna’n dewis gwneud cais am rôl weithredol yn ddiweddarach.

Mae nifer o gyfleoedd gyrfa gan gynnwys Gwasanaethau Meddygol Brys, Gwasanaethau Gofal Cleifion, Rheoli a Chyfathrebu, Galw Iechyd Cymru a Rheolaeth a Chefnogaeth.

Mae llawer o gyfleoedd gyrfa yn cynnwys Gwasanaethau Meddygol Brys , Gwasanaethau Arferol Gofal Cleifion  , Rheoli a Chyfathrebu, Galw Iechyd Cymru, Rheoli a Chefnogi.

Mae ein holl swyddi gwag diweddaraf i’w gweld yma

Er mwyn gwneud cais, gallwch fynd i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan Swyddi GIG a bydd y safle wedyn yn awtomatig yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn ni’n hysbysebu swyddi.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a swyddi gwag Gwasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau o safbwynt gyrfaoedd o fewn Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, cofiwch ofyn cwestiwn.