'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cyfranogiad llawn cymunedau lleol yw un o nodau strategol yr Ymddiriedolaeth ac rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich cyfraniad wrth ein cynorthwyo i gyflawni’r nod hwn.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn weithredol yn ceisio cynnwys cleifion, eu cynrychiolwyr a’r cyhoedd wrth wneud penderfyniadau.

Mae amserlen cyfarfodydd y Bwrdd yn cael ei threfnu’n flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi. Mae nifer o gyfarfodydd eraill yn ystod y flwyddyn, pob un yn dechrau am 10.00am. Cynhelir hwy mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru ac mae cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael yn y cyfarfodydd hyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu pob aelodau o’r cyhoedd a rhoddwyd ystyriaeth lwyr i gydraddoldeb ac amrywiant.

  • 13 Rhagfyr 2018
  • 29 Ionawr 2019
  • 28 Mawrth 2019

Os hoffech gael agenda neu set o gofnodion arbennig cyn Medi 2007, gallwch gysylltu â Caroline Jones, CP i’r Ysgrifennydd y Bwrdd ar 01745 532970 neu anfon e-bost at: caroline.jones13@wales.nhs.uk

Os hoffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal â chysylltu â Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost: Caroline.jones13@wales.nhs.uk, Gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu.

 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyfieithiadau o’r fath ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu ar y dull o ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.

Canslo eich cludiant